iPhone Quality Index

MojGlas

MojGlas


There are no reviews for this item.
APP STORE SUMMARY
Главна цел на платформата „Мој глас“ е да го зголеми учеството на учениците во донесувањето на одлуките во рамки на училиштето. Платформата нуди можност за консултација со учениците, известување на учениците, пријавување проблем до училишните служби од страна на учениците, доставување предлози од учениците од раководството на училиштето, доставување предлози до Училишната заедница и започнување на петеција од страна на учениците.
Секој корисник, односно секој ученик, како и училишните структури, ќе добијат уникатен профил на платформата, достапен само за нив.
Платформата нуди различни опции за учениците и за училишните служби, односно:
Консултирај ги учениците
Училишните служби, преку платформата ги консултираат учениците, пред да донесат одлука за одредено прашање
Информирај ги учениците
Училишните служби, а и учениците меѓусебно, си проследуваат информации кои се релевантни за нив, а се поврзани со училиштето
Започни петиција
Учениците ќе добијат можност да започнат петиција за промена на нешто што не им се допаѓа во училиштето и да бараат поддршка од своите соученици
Достави предлог и пријави проблем
Ќе им се овозможи на учениците да ги пријавуваат проблемите кои ги забележуваат до службите, но и да даваат предлози за подобрување на училиштето
IMAGES (4)
1234
MojGlas screenshot #1
MojGlas screenshot #2
MojGlas screenshot #3
MojGlas screenshot #4
OTHER GAMES & APPS FROM LEADMK
84917187
a6cc21cfecc8224bbb9a7e9b06635f4d
Quality Index
n/a
Awaiting
2 reviews
Publisher: LEADMK
Formats(s): iPad611-iPad611, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPad71-iPad71, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, Watch4-Watch4, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPad76-iPad76, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadAir-iPadAir, iPadPro97-iPadPro97, iPad74-iPad74, iPhone5c-iPhone5c, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPad834-iPad834, iPhone5-iPhone5, iPad812-iPad812, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPhone6-iPhone6, iPhone5s-iPhone5s, iPhone8-iPhone8, iPad72-iPad72, iPad75-iPad75, iPadAir3-iPadAir3, iPhone11-iPhone11, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPad73-iPad73, iPadAir2-iPadAir2, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPhoneXS-iPhoneXS, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPadPro-iPadPro, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhoneSE-iPhoneSE, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPhoneXR-iPhoneXR, Watch5-Watch5, iPadMini3-iPadMini3, iPhone6s-iPhone6s, iPhoneX-iPhoneX, iPad612-iPad612, iPad856-iPad856, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini4-iPadMini4, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPhone7-iPhone7, iPadProCellular-iPadProCellular, iPad878-iPad878, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen
Genre(s): Education
Filesize: 26MB
Age rating: 4+
App version: 1.0.6
MojGlas image #1
APP ACTIVITY
15 Jul 2020
 
Version: 1.0.6
01 Apr 2020
 
News
16 Oct 2019
Plus new bosses, and heroes with which to fight them
17 Sep 2019
Asia’s chart-topping RPG spreads its wings like Pegasus
Features
14 Aug 2020
Hottest games on the UK App Store right now
07 Aug 2020
Hottest games on the UK App Store right now
31 Jul 2020
Hottest games on the UK App Store right now
24 Jul 2020
Hottest games on the UK App Store right now
17 Jul 2020
Hottest games on the UK App Store right now
Latest Releases
15 Aug 2020
15 Aug 2020
15 Aug 2020
15 Aug 2020


Extra...
What is the Quality Index?
WHAT IS THE QUALITY INDEX? Condensing critical opinion from the best websites into one definitive score
CONTACT US All the right links to get in touch with the Quality Index team.
GET LISTED! Only the best sites feature on the Quality Index - does yours deserve to join them?
Rss Feeds
RSS FEEDS Keep tabs on the latest news, scores, and entries in the Quality Index.
SYNDICATION & DATA Looking for independent critical data? Find out how you can start using the Qi on your portal.
ADVERTISE WITH US Give your apps a little extra promotion with the biggest independent iPhone Advertising Network.