iPhone Quality Index

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

De Staat van Volksgezondheid en Zorg


There are no reviews for this item.
APP STORE SUMMARY
De Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) en presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Ook sport komt aan bod, voor zover het samenhangt met volksgezondheid en zorg. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

App, Website en rapportages
De Staat VenZ bestaat uit een digitaal cijferoverzicht (www.staatvenz.nl), een daarop gebaseerde jaarlijkse rapportage, die in mei met de stukken voor verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, en jaarlijkse thematische rapportages. Alle producten van de Staat VenZ zijn openbaar.

Focus op cijfers
Het digitaal cijferoverzicht presenteert de kerncijfers voor beleid naar thema (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen), naar levensfase en op alfabet. Het betreft het meest actuele cijfer, een historische trend en waar mogelijk een regionale of internationale vergelijking. Dit gaat gepaard met een beschrijving van de definitie en een verantwoording van de bron. Bij het presenteren van de cijfers gaat het niet alleen om de bevolking als geheel, maar ook om relevante uitsplitsingen zoals naar geslacht, leeftijd en opleiding.

Een product van samenwerking
De Staat VenZ wordt gemaakt door een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg ( NIVEL), het Nederlands Jeugdinstituut ( NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland (ZIN). Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk te komen tot integratie, afstemming en eenduidigheid bij het bepalen van kerncijfers op het gebied van volksgezondheid en zorg.

Groeitraject: 2016-2018
Het maken van de Staat VenZ is een groeitraject. Alleen kerncijfers waarover overeenstemming bestaat met betrekking tot definitie, bron en de verwerking en beschikbaarheid van data zijn opgenomen. Het digitaal cijferoverzicht van de Staat VenZ zal in mei 2018 het volledige terrein van volksgezondheid en zorg dekken. Het digitaal cijferoverzicht is dynamisch en daarmee nooit af. Het domein van VWS en de politiek en maatschappij zijn immers altijd in beweging.
IMAGES (3)
123
De Staat van Volksgezondheid en Zorg screenshot #1
De Staat van Volksgezondheid en Zorg screenshot #2
De Staat van Volksgezondheid en Zorg screenshot #3
OTHER GAMES & APPS FROM RIJKSOVERHEID
51274794
a6cc21cfecc8224bbb9a7e9b06635f4d
Quality Index
n/a
Awaiting
2 reviews
Publisher: Rijksoverheid
Formats(s): iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPhone6, iPhone6Plus, iPodTouchSixthGen
Genre(s): Health & Fitness, Catalogs
Filesize: 2MB
Age rating: 17+
App version: 2.1
De Staat van Volksgezondheid en Zorg image #1
APP ACTIVITY
06 Nov 2016
 
Version: 2.1
20 Sep 2014
 
News
01 Jul 2018
Most critically acclaimed titles on Quality Index for the month
Features
22 Mar 2019
Hottest games on the UK App Store right now
15 Mar 2019
Hottest games on the UK App Store right now
08 Mar 2019
Hottest games on the UK App Store right now
01 Mar 2019
Hottest games on the UK App Store right now
22 Feb 2019
Hottest games on the UK App Store right now
Latest Releases
23 Mar 2019
23 Mar 2019
23 Mar 2019
23 Mar 2019
23 Mar 2019


Extra...
What is the Quality Index?
WHAT IS THE QUALITY INDEX? Condensing critical opinion from the best websites into one definitive score
CONTACT US All the right links to get in touch with the Quality Index team.
GET LISTED! Only the best sites feature on the Quality Index - does yours deserve to join them?
Rss Feeds
RSS FEEDS Keep tabs on the latest news, scores, and entries in the Quality Index.
SYNDICATION & DATA Looking for independent critical data? Find out how you can start using the Qi on your portal.
ADVERTISE WITH US Give your apps a little extra promotion with the biggest independent iPhone Advertising Network.